gavle.studentbostad-sverige.se: Studentbostad i Alderholmen

Studentbostad i Alderholmen

Om området
Alderholmen ligger precis bredvid centrum, på den östra sidan. Namnet kommer förmodligen från faktumet att stadsdelen tidigare låg på en ö, vilken skiljdes åt från fastlandet genom de två kanalerna som löpte på var sida om området. Specifikt för Alderholmen är Gävles handelsport för import och export som är belägen i stadsdelen. Tack vare det geografiska läget är många stora industrier och företag etablerade i anknytning till hamnen och stadsdelen. Det kanske mest kända är kafferosteriet, Gevalia. Efter att rederierna hade lämnat Gävle och Alderholmen bestämde sig kommunen för att bygga upp ett attraktivt bostadsområde. Idag är Alderholmen och Gävle strand ett av Gävles mest attraktiva bostadsområden. Bland annat så markandsfördes området som en båtstad, vilket var en lyckad kampanj. I samband med upprustningen har området fått en stor betydelse för Gävles utveckling.Värt att se och göra
- Jungfruparken
- HavsvandringGeografi
Alderholmen är beläget strax ovanför Gävle centrum på den östra sidan. Området ligger intill vattnet och utgjorde för en lång tid sedan en ö.Länkar
Alderholmen på Google Maps
Om Gävle Strand på Gävle kommun
Alderholmen på Wikipedia

Denna hemsida har skapts av en av Sveriges ledande bostadsportaler för att hjälpa de som letar bostad- häribland en studentbostad. Många av Sveriges lärosäten är belägna i storstadsområden och med kraftig folkökning, ökar också behovet av att hitta en studentbostad. Klicka på länkarna till höger för att påbörja din sökning.

Icon CO2 neutral website English transparent.png